Ile komornik może zabrać z emerytury?

Egzekucja zaległych długów często przybiera formę zajęcia środków zgromadzonych na koncie bankowym. Dotyczy to nie tylko osób pracujących, ale także emerytów i rencistów – osób pobierających te świadczenia jest w naszym kraju kilka milionów. Jeśli przeglądasz różne tabele i korzystasz z kalkulatorów, by dowiedzieć się, ile komornik może zabrać z em...

Więcej

Co może zająć komornik a czego nie?

Zadłużenie nie bierze się znikąd – warto o tym pamiętać, zaciągając swoje zobowiązania w bankach oraz innych instytucjach. W sytuacji, gdy pojawiają się problemy ze spłatą zadłużenia, wyegzekwowaniem wierzytelności może zająć się kancelaria komornicza, działając na podstawie tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności. Dowiedz się, co może zająć k...

Więcej

Różnice między komornikiem a przedstawicielem firmy windykacyjnej

Wierzyciel, który nie otrzymuje od dłużnika zapłaty swoich należności, często próbuje wyegzekwować je w granicach obowiązującego w Polsce prawa. Może oddać sprawę do sądu w celu wszczęcia egzekucji przez komornika lub skorzystać z usług firmy windykacyjnej. Oba podmioty zajmują się windykacją, jednak ich zakres działań oraz uprawnienia są diametral...

Więcej

Czym jest i jak działa firma windykacyjna?

Niezapłacona rata kredytu, rachunek za telefon lub prąd – tylko tyle wystarczy, by pewnego dnia otrzymać pismo lub telefon od windykatora. W tym artykule wyjaśniamy, czym jest firma windykacyjna i jak działają tego rodzaju podmioty. Dowiedz się, co może zrobić windykacja w ramach prowadzonego przez siebie postępowania, a do czego nie ma prawa. Podp...

Więcej

Kim jest komornik sądowy?

Przeterminowane i nieuregulowane długi nie znikają – warto o tym pamiętać, zaciągając kolejne zobowiązanie. Uchylanie się od terminowego regulowania rat kredytu może spowodować, że w sprawę zaangażowana zostanie kancelaria komornicza, realizująca w imieniu wierzyciela tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Warto wówczas mieć świadomość na temat...

Więcej