Ile komornik może zabrać z emerytury?

Egzekucja zaległych długów często przybiera formę zajęcia środków zgromadzonych na koncie bankowym. Dotyczy to nie tylko osób pracujących, ale także emerytów i rencistów – osób pobierających te świadczenia jest w naszym kraju kilka milionów. Jeśli przeglądasz różne tabele i korzystasz z kalkulatorów, by dowiedzieć się, ile komornik może zabrać z emerytury i jaką sumę pieniędzy musi pozostawić do dyspozycji dłużnika, ten artykuł jest dla Ciebie.

Ile może potrącić z emerytury komornik? To zależy od rodzaju zadłużenia

Odpowiedź na pytanie o to, jak znaczącą kwotę pieniędzy emeryta może zabrać kancelaria komornicza, zależy przede wszystkim od tego, z jakim typem długu mamy do czynienia. Faktem jest natomiast, że na poczet zadłużenia nie można zająć pełnej wysokości świadczenia, podobnie jak ma to miejsce w przypadku wynagrodzenia za pracę. Zatem ile może komornik potrącić z emerytury? Co do zasady, jeśli sprawa dotyczy długów innych niż alimentacyjne, maksymalna kwota zajęcia nie może przekraczać 25% świadczenia. Korzystając z dostępnych w sieci tabel i kalkulatorów, łatwo można obliczyć, że emeryt pobierający co miesiąc 2000 zł będzie musiał oddać 500 zł na poczet zadłużenia.

Inaczej sprawa przedstawia się w przypadku zadłużenia alimentacyjnego. Ile komornik może zabrać z emerytury pieniędzy dłużnikowi, który uchyla się od obowiązku łożenia na dziecko lub innego członka rodziny? Nawet 60% świadczenia.

W obu przypadkach mamy do czynienia również z kwotą wolną od zajęcia komorniczego – jest to suma pieniędzy, jaka musi pozostać w dyspozycji osoby pobierającej emeryturę. I tak:

  • przy długach niealimentacyjnych kwota wolna wynosi 1191,33 zł,
  • w przypadku długów alimentacyjnych będzie to 635,38 zł.

 

Sprawdź: Kim jest komornik sądowy?

 

Ile komornik może potrącić z emerytury – tabela

Jeśli zastanawiasz się, ile komornik może zabrać z emerytury Tobie, poniższa tabela może stanowić cenną podpowiedź. Warto również skorzystać z kalkulatora online, pamiętając, że musi on uwzględniać zarówno rodzaj długu, jak i wysokość kwoty wolnej od zajęcia komorniczego.

Wysokość emerytury brutto Maksymalna kwota zajęcia przy długach niealimentacyjnych (25%) Maksymalna kwota zajęcia przy długach alimentacyjnych (60%)
1500 zł 308,67 zł (kwota wolna od zajęcia 1191,33 zł) 864,62 zł (kwota wolna od zajęcia 635,38 zł)
1850 zł 462,50 zł 1110,00 zł
2230 zł 557,50 zł 1338,00 zł
2560 zł 640,00 zł 1536,00 zł
3200 zł 800,00 zł 1920,00 zł
4050 zł 1012,50 zł 2430,00 zł

Ile pieniędzy może zabrać komornik: 13. i 14. emerytura

Od kilku lat emeryci otrzymują dodatkowe jednorazowe dodatki w formie 13. i 14. emerytury. Powstaje więc pytanie o to, czy popularne „trzynastki” oraz „czternastki” również podlegają ewentualnej egzekucji, a jeśli tak, to jaką część pieniędzy komornik może z nich zabrać? Jak czytamy w Ustawie o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, świadczenia te są całkowicie wyłączone spod egzekucji komorniczej, co oznacza, że na poczet długu nie można potrącić z nich ani złotówki. Podobnie rzecz ma się w przypadku dodatku pielęgnacyjnego, dodatku dla sierot zupełnych czy dla weteranów poszkodowanych.