Komornik Warszawa Mokotów

Komornik Warszawa Mokotów

Nasze zadanie obejmuje realizację egzekucji pieniężnych i niepieniężnych na podstawie. Działalność, która prowadzi nasza kancelaria, jest regulowana przez Kodeks postępowania cywilnego oraz Ustawę o komornikach sądowych i egzekucji – we wszystkich podejmowanych czynnościach stosujemy się do przepisów zawartych w obu tych aktach. Każde realizowane przez nas działanie jest osadzone w obowiązującym prawie.

Zadania i obowiązki komornika sądowego

Zakres obowiązków naszej kancelarii komorniczej jest szeroki – obejmuje przede wszystkim realizację wyroków sądowych, ale również innych tytułów wykonawczych, jak na przykład decyzje administracyjne o prawomocnym statusie. Działalność, którą prowadzi komornik sądowy, dotyczy osób z Warszawy, m.in. z Mokotowa, które z różnych przyczyn nie wywiązują się ze swoich zobowiązań finansowych. Egzekucje pieniężne i niepieniężne odbywają się na wniosek wierzyciela dysponującego odpowiednim wyrokiem czy tytułem wykonawczym.

Bezpośrednio w naszej kancelarii komorniczej przyjmujemy i analizujemy wszystkie wnioski o wszczęcie egzekucji, na których podstawie prowadzone są czynności egzekucyjne. Komornik sądowy ma za zadanie egzekwować przysługujące wierzycielom roszczenia. Jeżeli na przykład udało się wygrać proces sądowy i sąd przyznał rację wierzycielowi, a dłużnik nie chce dobrowolnie oddać pieniędzy, wówczas na podstawie odpowiedniego wyroku czy tytułu egzekucyjnego funkcjonariusz publiczny ma za zadanie odzyskać te środki.

Na prośbę wierzycieli z Warszawy, np. z Mokotowa, nasza kancelaria komornicza może zająć wynagrodzenie za pracę, rentę, emeryturę, a także inne aktywa dłużnika. Mamy także prawo do egzekucji nieruchomości, samochodu czy pozostałych cennych przedmiotów należących do osoby czy firmy, która powinna zwrócić pieniądze na mocy wyroku sądowego lub tytułu egzekucyjnego.

Narzędzia i metody pracy komornika sądowego

Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów, dlatego w ramach prowadzonych czynności nasza kancelaria komornicza dokładnie informuje zainteresowane strony o wszczęciu postępowania, prowadzonych czynnościach egzekucyjnych i ich zakończeniu. Korzystamy z zaawansowanych narzędzi informatycznych, takich jak system OGNIVO. Umożliwiają one szybką i precyzyjną wymianę informacji, co jest kluczowe w procesie odzyskiwania środków na podstawie wyroków sądowych i tytułów egzekucyjnych.

Na wniosek wierzyciela jesteśmy w stanie zastosować środki zabezpieczające, które mają na celu uniemożliwienie dłużnikowi rozporządzania jego majątkiem w trakcie postępowania sądowego. Działa to na zasadzie tymczasowego „zamrożenia” aktywów, co znacząco zwiększa szanse odzyskania należnych środków. Nasza kancelaria prowadzi monitoring majątku dłużnika, korzystając z dostępnych baz danych oraz współpracując z innymi instytucjami takimi jak urzędy skarbowe czy banki. Dzięki temu komornik sądowy może zidentyfikować wszelkie próby ukrycia majątku przez dłużnika.

Prowadzenie egzekucji komorniczych w Warszawie

W zależności od specyfiki sprawy zajmujemy się egzekucją w sprawach zarówno cywilnych, jak i administracyjnych. Do naszej kancelarii komorniczej zgłaszają się do osoby indywidualne, przedsiębiorcy, instytucje publiczne, organizacje i inne podmioty, które chcą zlecić wykonanie czynności egzekucyjnych na podstawie wyroku sądowego czy innego prawomocnego tytułu. Czas trwania czynności zależy od stopnia skomplikowana sprawy. Siedziba komornika Roberta Kalwajta znajduje się w Warszawie, jednak zasięg działalności obejmuje całą Polskę.