Różnice między komornikiem a przedstawicielem firmy windykacyjnej

Wierzyciel, który nie otrzymuje od dłużnika zapłaty swoich należności, często próbuje wyegzekwować je w granicach obowiązującego w Polsce prawa. Może oddać sprawę do sądu w celu wszczęcia egzekucji przez komornika lub skorzystać z usług firmy windykacyjnej. Oba podmioty zajmują się windykacją, jednak ich zakres działań oraz uprawnienia są diametralnie różne. Sprawdź, jakie są podstawowe różnice pomiędzy egzekucją komorniczą i windykatorem.

Komornik sądowy a firma windykacyjna: jak wygląda egzekucja komornicza?

Już na poziomie formalnym widać pierwszą istotną różnicę. Windykator działa jako podmiot prywatny, natomiast komornik jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym, na podstawie Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Jest on powoływany przez ministra sprawiedliwości, podczas gdy firmy windykacyjne działają na mocy przepisów o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej.

Działający na zlecenie wierzyciela komornik może prowadzić egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, którym może być np. wyrok sądu, ugoda lub akt notarialny. Tytuł wykonawczy musi ponadto zawierać klauzulę wykonalności, która potwierdza, że orzeczenie lub postanowienie sądu w danej sprawie jest wiążące i może zostać wykonane.

Inaczej niż windykacja, komornik ma szerokie uprawnienia, które umożliwiają mu skuteczną egzekucję należności. Może on m.in.:

  • dokonywać czynności egzekucyjnych, takich jak zajęcia ruchomości, nieruchomości, rachunków bankowych czy wynagrodzenia za pracę,
  • nakładać grzywny i kary pieniężne,
  • wystawiać nakazy zapłaty,
  • zarządzać sprzedażą zajętych przedmiotów,
  • żądać od dłużnika informacji o jego majątku.

Szerokie uprawnienia, które ma komornik, a których firma windykacyjna nie posiada, dają mu również możliwość legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.

 

Czytaj więcej na temat: Jak działają firmy windykacyjne

 

Windykacja a komornik – jakie uprawnienia ma windykator?

Przedstawiciel windykacji jest natomiast pracownikiem prywatnej firmy, która również zajmuje się odzyskiwaniem należności. Jednak nie ma ona takich samych narzędzi jak komornik. Windykator może prowadzić jedynie działania polubowne, czyli podejmować czynności windykacyjne mające na celu nakłonienie dłużnika do spłaty długu. W tej sprawie może:

  • ustalać, czy wierzytelność faktycznie istnieje,
  • kontaktować się z dłużnikiem w celu wezwania go do zapłaty,
  • składać propozycje ugody,
  • ostrzegać dłużnika o konsekwencjach niespłacenia długu,
  • przekazywać dłużnikowi informacje o jego zadłużeniu,

a także umieszczać te informacje w bazach dłużników, takich jak BIK, BIG Info Monitor czy Krajowy Rejestr Długów.

Czy firma windykacyjna może oddać sprawę do komornika?

Nigdy nie należy zapominać, że choć windykator może podejmować działania w celu odzyskania wierzytelności, to nie jest on organem egzekucyjnym. Z tego względu nie może samodzielnie zajmować majątku czy wynagrodzenia dłużnika, ani nawet żądać informacji o jego stanie posiadania. A czy firma windykacyjna może oddać sprawę do komornika? Owszem może, jednak wyłącznie w przypadku, gdy wierzyciel udzieli jej stosownego pełnomocnictwa. Warto w tym przypadku zwrócić uwagę na fakt, że firmy prowadzące windykację często skupują długi od wierzycieli, formalnie zajmując ich miejsce. Wówczas również mogą oddać sprawę komornikowi – oczywiście na mocy uzyskanego tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności.

 

Sprawdź Komornik Warszawa Mokotów