Czym jest i jak działa firma windykacyjna?

Niezapłacona rata kredytu, rachunek za telefon lub prąd – tylko tyle wystarczy, by pewnego dnia otrzymać pismo lub telefon od windykatora. W tym artykule wyjaśniamy, czym jest firma windykacyjna i jak działają tego rodzaju podmioty. Dowiedz się, co może zrobić windykacja w ramach prowadzonego przez siebie postępowania, a do czego nie ma prawa. Podpowiadamy również, kto może zostać klientem tego rodzaju instytucji, chcąc wyegzekwować wierzytelności od dłużnika.

Firma windykacyjna – co to jest?

Inaczej niż np. komornicy, windykatorzy nie doczekali się dedykowanego aktu prawnego, który regulowałaby ich pracę. Co to oznacza w praktyce? Firma windykacyjna działa w Polsce na podstawie Ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście nie zwalnia ich to z obowiązku przestrzegania pozostałych przepisów jak, chociażby prawa o ochronie danych osobowych. W odróżnieniu od komornika pracownik firmy windykacyjnej nie jest również funkcjonariuszem publicznym, więc np. nie może on nikogo wylegitymować.

Jak działają firmy windykacyjne?

Podstawowym celem funkcjonowania tego rodzaju organizacji jest odzyskiwanie zadłużenia oraz doprowadzenie do ugody pomiędzy zasłużonymi konsumentami lub przedsiębiorcami a wierzycielami. Zatem jak działają firmy windykacyjne? Taki podmiot może odzyskiwać należności zarówno w imieniu wierzyciela, jak i ma prawo przejąć jego wierzytelność, by następnie podjąć kroki w celu wyegzekwowania jej od dłużnika.

Prawa firm windykacyjnych, czyli co może, a czego nie może windykacja

Odzyskiwanie pieniędzy przez tego rodzaju podmioty musi przebiegać zgodnie z prawem. Co może windykacja i jakie czynności wolno podejmować pracownikom takich firm? Prawa firm windykacyjnych to m.in.:

  • nawiązywanie telefonicznego lub osobistego kontaktu z dłużnikami,
  • odwiedzenie osoby zadłużonej w miejscu jej zamieszkania,
  • wysyłanie monitów, pism oraz wezwań do zapłaty,
  • zgłaszanie wierzytelności do rejestrów gospodarczych, takich jak BIK czy KRD.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pracownik windykacji nie może wejść do Twojego mieszkania bez Twojej wyraźnej zgody – nie masz również obowiązku wpuszczania go. Firma windykacyjna może co prawda kontaktować się z dłużnikiem, jednak nie ma prawa dopuszczać się zachowań, które mogłyby zostać odebrane jako uporczywe nękanie. Przykłady takich zachowań to m.in.: częste nachodzenie dłużnika w miejscu zamieszkania, natarczywe telefony czy wiadomości SMS wysyłane w godzinach wieczornych i nocnych. Trzeba również bardzo wyraźnie podkreślić, że podejmując jakiekolwiek próby zajmowania mienia dłużnika, firmy windykacyjne działają całkowicie nielegalnie, gdyż polskie prawo nie daje im takich kompetencji.

Jedną z bardziej dotkliwych sankcji ze strony pracowników windykacji jest z pewnością dopisanie osoby zadłużonej do rozmaitych baz dłużników. Należy pamiętać, że z tego rodzaju rejestrów regularnie korzystają banki, a każdy negatywny wpis może niekorzystnie wpływać na zdolność kredytową dłużnika, utrudniając lub uniemożliwiając mu zaciągnięcie kolejnych zobowiązań w przyszłości.

Kto może zgłosić się do firmy windykacyjnej?

Przywykło się sądzić, że z usług windykacji korzystają przede wszystkim banki, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy energii oraz rozmaite inne przedsiębiorstwa. Tymczasem, niektóre firmy windykacyjne działają również na rzecz osób prywatnych, pomagając im wyegzekwować należne pieniądze. Na rynku funkcjonują także wyspecjalizowane podmioty skupiające się na przejmowaniu praw do całych pakietów wierzytelności m.in. od banków, sektora pożyczek pozabankowych czy podmiotów z innych, rozmaitych branż.