Co może zająć komornik a czego nie?

Zadłużenie nie bierze się znikąd – warto o tym pamiętać, zaciągając swoje zobowiązania w bankach oraz innych instytucjach. W sytuacji, gdy pojawiają się problemy ze spłatą zadłużenia, wyegzekwowaniem wierzytelności może zająć się kancelaria komornicza, działając na podstawie tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności. Dowiedz się, co może zająć komornik na poczet długu, sprawdź, jak wygląda egzekucja z wynagrodzenia i zobacz, czego nie można zabrać z mieszkania, prowadząc egzekucję komorniczą.

Co może zająć komornik na poczet długu?

Majątek dłużnika może przybierać różnorakie formy, począwszy od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, poprzez samochody i nieruchomości, aż po drogi sprzęt, maszyny, a nawet dzieła sztuki. Zatem co może zająć komornik? Co do zasady, poza przedmiotami niezbędnymi do życia oraz pracy zarobkowej, na poczet długów zajęte mogą zostać wszystkie składniki majątku dłużnika, w tym:

 • ruchomości, takie jak meble, sprzęt RTV i AGD, biżuteria, samochody, motocykle,
 • nieruchomości, np. mieszkania, domy, działki,
 • prawa majątkowe – udziały w spółce, wierzytelności, prawa autorskie,
 • środki pieniężne, takie jak wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury, środki na rachunkach bankowych.
 • Ile może zająć komornik z wynagrodzenia za pracę w 2023?

Osoby pracujące muszą liczyć się z tym, że w ramach egzekucji na poczet długu zajęte zostaną ich dochody. Zatem ile i co może zająć komornik z wynagrodzenia? Tu kluczowa jest tzw. kwota wolna od potraceń, wynosząca 75% najniższego wynagrodzenia brutto. W 2023 roku płaca minimalna wynosi 3600 zł brutto, co oznacza, że komornik na koncie bankowym musi pozostawić 2700 zł.

 

Czytaj więcej: Kim jest komornik sądowy?

 

Świadczenia, które nie podlegają egzekucji komorniczej

Oczywiste wydaje się pytanie o to, czy każde pieniądze mogą być przedmiotem egzekucji, a jeśli nie, to czego nie może zająć komornik? Zajęciu na poczet długów nie podlegają świadczenia społeczne oraz opiekuńcze. W szczególności są to:

 • alimenty oraz 500+,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • dodatki osłonowe i zasiłki pomocowe,
 • rodzinny kapitał opiekuńczy,
 • dofinansowania opieki nad dzieckiem.

Co może, a czego nie może zabrać komornik z mieszkania?

Kwestią, którą warto się zająć poza wynagrodzeniami oraz świadczeniami socjalnymi, jest egzekucja z ruchomości. Zastanawiasz się, co może zabrać komornik z mieszkania? Co do zasady – wszystko, co nie jest wyłączone spod egzekucji, a więc m.in.:

 • meble,
 • sprzęt RTV i AGD,
 • biżuterię,
 • dzieła sztuki,
 • księgozbiory,

a także inne przedmioty przestawiające określoną wartość materialną. Nie może natomiast zająć rzeczy niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. W mieszkaniu powinny więc pozostać takie urządzenia jak lodówka, kuchenka, pralka czy łóżko, ale również ubrania lub kosmetyki. Czego jeszcze nie może zabrać komornik z mieszkania? Rzeczy służących do pracy zarobkowej, np. komputera lub innego sprzętu. Jednak i od tej reguły są wyjątki – w sytuacji, gdy dany sprzęt przedstawia bardzo wysoką wartość, kancelaria komornicza może zająć go na poczet długów niezależnie od tego, czy służy zaspokajaniu potrzeb życiowych.